Učenci 3. A razreda so sodelovali v Unesco projekt Od pšeničke do potičke. Projekt smo obravnavali medpredmetno, kar je razvidno iz evalvacijskega poročila o projektu.

Več o projektu  Od pšeničke do potičke

Zapisal: Igorcho Angelov, razrednik 3. A

Dostopnost