Skoči na glavno vsebino

PROJEKTI


2021/22


Unesco projekt: Od pšeničke do potičke 

Učenci 3. a so bili v šolskem letu 2021/2022 vključeni v Unescov projekt Od pšeničke do potičke. Projekt se je izvajal celo šolsko leto. Oktobra so učenci v sklopu tehniškega dne obiskali Tehniški muzej Bistra in si ogledali star mlin na vodo. V šoli smo se pogovorili, kako so v starih časih sejali žita in kako so pridobivali moko. Učenci so pri slovenščini spoznavali in brali različna neumetnostna besedila – recepte. Spoznali so različne sestavine, pripomočke in postopke priprave nekaterih peciv, kruha, sladic. S svojimi starši so se preizkusili kot kuharji. V projekt smo vključili medgeneracijsko sodelovanje, tako da so nekateri učenci pripravljali kosila, pekli in kuhali s svojimi starši in starimi starši.

Obiskali smo tudi tržnico Koseze, kjer so učenci spoznali različno sadje, zelenjavo, žita ter druge pridelke in izdelke.

Mentor projekta: Igorcho Angelov

Spodaj si lahko preberete evalvacijsko poročilo. 

Evalvacijsko poročilo_Unesco projekt_Od pšeniče do potičke 2021-2022

 


UNESCO PROJEKT PLATFORMA RAZNOLIKOSTI

Pri projektu Platforma raznolikosti so se učenci 1. A in 3. A najprej pogovorili o slovenskih praznikih. Praznike smo spoznali s pomočjo ppt prezentacije. Učenci 1. A so v času podaljšanega bivanja risali različna praznovanja v krogu družine. Pripovedovali so,  kako doma praznujejo tradicionalne družinske praznike. Vsa praznovanja so prikazali preko risbe. Učenci 3. A razreda so v času jutranjega varstva zapisali spis na temo Prazniki v naši družini. O tem smo se tudi ustno pogovorili.

POROČILO PLATFORMA

Zapisala: Andreja Jevšnik


Unesco projekt – Moje pravice


Unesco projekt – Unesco vrtički


2020/21


UNESCOV PROJEKT – Kaj skrivajo miti in legende

Učenci so v okviru projekta Kaj skrivajo miti in legende spoznali svetovno in slovansko mitologijo, slovanske bogove, kako in čemu so nastale bajke. Poslušali in brali so ljudske pripovedke, pravljice, ljudske pesmi, spoznavali ljudske šege, igre, navade, pregovore in običaje, ker je to del naše kulture in jo moramo ohranjati s spoštovanjem in odgovornostjo.

Učenci 8. razreda so se izkazali v pisanju avtorskih bajk, v katere so vključili slovanske bogove in bajeslovna bitja: Belega boga, Lado, Peruna, Striboga, Svaroga, Triglava, Vido, Živo in druga bajeslovna bitja, kot so črti in kurent.

Pet najlepših bajk smo poslali na dvojezično OŠ Vincenzo e Diego de Castro v Piran, ki je bila nositeljica Unescovega projekta. Bajke so razstavili.

Pri ustvarjanju so mladi spoznali ljudsko modrost naših prednikov. Zdi se mi pomembo, da poznajo ljudsko kulturo, saj le tako lahko izoblikujejo narodni ponos. Seznanili so se z ljudskim izročilom in upam, da ga nikoli ne pozabijo, saj si preteklost, sedanjost in prihodnost podajajo roko.

Vodja projekta: Polona Kalan


Unesco projekt – Unesco vrtički

V šolskem letu 2020/2021 so učenci 3. A sodelovali v projektu Unesco vrtički. Skrbeli so za redno zalivanje in vzgojo zasajenih zelišč v šolski eko gredici. Pri predmetu spoznavanje okolja so se učili in pogovarjali o rastlinah, postopku sajenja, kaljenja in rasti ter njihovem razvoju. V razredu so v korita zasejali semena peteršilja in korenja, risali in izdelali plakat na temo deli in razvoj rastlin.

Evalvacijsko poročilo_Unesco vrtički

Koordinator projekta  Igorcho Angelov


Unesco projekt – Izboljšajmo odnos do hrane

Učenci 3. A razreda so bili v šolskem letu 2020/2021 vključeni v Unesco projekt – Izboljšajmo odnos do hrane.
Sodelovanje je potekalo skozi celo šolsko leto. Zaradi epidemije, Covid-19, so učenci na določene teme začeli ustvarjati že v oktobru 2020, z aktivnim delom pa nadaljevali januarja, ko smo se ponovno vrnili v razrede.
Na začetku šolskega leta sem učence seznanil s projektom, pripravil načrt o nalogah za celo šolsko leto. Še posebej skrbno smo se pogovorili o tem, kaj koristnega se bodo ob izvajanju projekta naučili. Zaradi sprotnih sprememb smo se seveda morali tem spremembam ves čas prilagajati.

Skozi pptx prezentaciji vam predstavljamo naslednje aktivnosti, in sicer:
1. Kako so se učenci naučili bontona pri jedi?
2. Kako so spoznali jedilni pribor?
3. Kako smo učne vsebine podkrepili z multisenzornimi sredstvi?
4. Kako preko risbe pripravijo pogrinjke za vsakdan in za praznik?
5. Kako se praktično lotijo kuharskega dela v kuhinji?

Evalvacijsko poročilo_Unesco projekt Izboljšajmo odnos do hrane

Zapisal: Igorcho Angelov, koordinator projekta


Unesco projekt  D=Ž

V šolskem letu 2020/2021 so učenci 3. A razreda sodelovali v Unesco projektu D=Ž. Preko projekta so spoznali, se ozaveščali in usposobili za sprejemanje aktivne vloge v življenju posameznika. Z medpredmetno povezavo različnih učnih vsebin pri slovenščini, spoznavanju okolja in likovne umetnosti so učenci spoznali 5. globalni cilj »Enakost spolov«.

Evalvacijsko poročilo projekta DŽ 2020-2021

Del ustvarjalnih izdelkov vam prikazujemo v pptx prezentaciji–> Projekt D=Ž, pptx

Zapisal: Igorcho Angelov, koordinator projekta


Unesco projekt “Kako čudovit je ta svet!”

Učenci 3. a razreda so v šolskem letu 2020/2021 vključeni v Unesco projekt “Kako čudovit je ta svet!”. Ena od učnih tem so bila geometrijska telesa. Izdelali so jih iz odpadkov. Tako so imeli pri roki ponazorila, lahko so jih opazovali, opisovali, poimenovali. Zagotovo jim ne bodo ušla iz spomina. Pri  delu na daljavo so prav tako morali iz različnih materialov izdelovati: različne didaktične igre, krmilnice, škatlice za zbiranje, peresnice… Nekaj njihovih izdelkov vam prikazujemo v pptx prezentaciji.

Koordinator projekta  Igorcho Angelov

Povezava –>


Unesco projekt Ljudska glasba

V 3. a se učenci radi govorno izražajo, berejo in se učijo o ljudski glasbi. Preko različnih učnih vsebin so spoznali osnovne značilnosti ljudske glasbe. Poslušali so in se naučili nekaj novih pesmic. Pri predmetu likovna umetnost smo se z učenci pogovarjali o ljudskih nošah. Učenci so se z različnimi tehnikami likovno izražali, narisali so različne ljudske noše. Pri slovenščini so prebrali veliko ljudskih pravljic in pesmic. V šolski knjižnici smo si izposodili nekaj knjig s tematiko ljudskih pravljic in pesmi, ki učencem popestrijo čas v podaljšanem bivanju. Nekatere od teh pesmi so učenci predstavili za bralno značko.

Koordinator projekta:
Igorcho Angelov

Prestavitev projekta


Unesco projekt »Od pšeničke do potičke«

Učenci 3. a so v tem šolskem letu vključeni v Unescov projekt Od pšeničke do potičke. Projekt se izvaja celo šolsko leto. Oktobra so učenci v sklopu tehniškega dne obiskali Tehniški muzej Slovenije in si ogledali star mlin na vodo. Učenci so s pomočjo starih staršev naredili raziskavo o tem, kako so v starih časih sejali žita in kako so pridobivali moko, ter o izdelkih iz moke. Učenci so pri slovenščini spoznavali in brali različna neumetnostna besedila – recepte. Spoznali so različne sestavine, pripomočke in postopke priprave nekaterih peciv, kruha, sladic … V času šolanja na daljavo so se učili postopek priprave kruha. Spoznali so peko kruha in se ga naučili peči. V PPT-predstavitvi predstavljam del njihove prizadevnosti.

Koordinator projekta:
Igorcho Angelov

Predstavitev projekta


2019/20


OD PŠENIČKE DO POTIČKE

V šolskem letu 2019/2020 so učenci 3. A razreda sodelovali pri Unescovem projektu Od pšeničke do potičke.

Obravnavali smo več snovi na določeno temo. Projekt smo medpredmetno povezali. Najprej so pri uri slovenščine spoznavali različna semena, žita ter kruh, ki ga dobivamo iz posameznih žit. Potem smo projekt povezali s tehniškim dnevom in likovno umetnostjo. Februarja smo se pri glasbi naučili pesmico Krof.

Več o projektu –> Evalvacijsko poročilo_Unesco projekt_Od pšeniče do potičke 2019_20


UNESCO VRTIČKI ; V sodelovanju z naravo sam pridelam hrano

 Evalvacijsko poročilo 

V šolskem letu 2019/2020 so učenci 3. A sodelovali v projektu Unesco vrtički. Učenci so pri naravoslovnem krožku v eko gredici zasadili različne zeliščne sadike. Pri predmetu spoznavanje okolja so se učili in pogovarjali o življenju rastlin, o postopku sajenja, kaljenja in rasti ter razvoja rastlin. V razredu so v korita zasejali semena različnih cvetlic, rukulo, meto in korenje. Skozi šolsko leto skrbeli za vrt in zasejane rastline v razredu. Veselimo se sodelovanja v naslednjem šolskem letu.

Več o projektu –>Evalvacijsko poročilo UNESCO VRTIČKI


2018/19


Nacionalni projekt Drevo = Življenje


V projektu Drevo = življenje sodelujemo že drugo leto.  V šolskem letu 2018/2019 smo pri tem projektu dali poudarek zdravju, natančneje gibanju. Z učenci smo se pri pouku Spoznavanje okolja pogovarjali na temo »Zdravo življenje«. Učenci so spoznali, kako morajo skrbeti za zdrav način življenja. V sklopu zdravstvene preventive v šoli so učenci spoznali, kako je gibanje pomembno za zdravje. Naučili so se tudi vaj za razgibavanje in jih izvajali med odmori. Poleg tega smo v pouk vključili kinestetične metode dela, kjer so učenci z razgibavanjem in za boljše počutje delali v skupinah, v parih ali individualno.

Za namen projekta smo imeli tudi delavnico pri pouku likovne umetnosti. Učenci so izdelali različne igralne kocke, ki smo jih uporabljali pri predmetu šport. Z izdelavo škatlic smo utrdili fino in grobo metodiko dela.

Z učenci smo se veliko pogovarjali, se veliko novega naučili in se imeli res lepo.

Zapisal: Igorcho Angelov, razrednik 3. A

 


Unesco projekt Vzgajamo zelišča: »V starem iščem novo«


Učenci 3. A so v okviru projekta »Vzgajamo zelišča« s pomočjo vseh potrebnih pripomočkov (posoda, zalivalka, semena, rokavice) sejali in vzgajali različna semena.

Za edukacijski del projekta smo brali enciklopedijo  »Vrtnarjenje za vsakogar« in vrtnarski dnevnik in setveni koledar »Vrtnarček«.

Učenci so jeseni počistili in tudi uredili šolski vrt. Pozimi smo risali na temo šolskega vrta in vzgajanja zelišč ter drugih rastlin. Veliko smo brali in ustvarjali. Spomladi smo pripravili korita, v katera so učenci sejali semena peteršilja in druga semena.

Spoznali so, da peteršilj (Petroselinum crispum) izboljša okus številnih jedi, po prehranski vrednosti pa sodi v sam vrh živil, še posebej, če ga jemo surovega. Prebrali so, da od časov starih Rimljanov peteršilj velja za živilo, ki koristi zdravju, in če bi pojedli približno 25 gramov svežega peteršilja na dan, si lahko na zelo preprost način zvišamo vnos železa, kalcija in folne kisline ter s tem zadostimo dnevni potrebi po vitaminu C. Učenci so pridno in z zadovoljstvom skrbeli za peteršilj in druga zelišča. Veselijo se tudi razsajanja in vzgajanja rastlin na šolski gredici.

Zapisal: Igorcho Angelov, razrednik 3. A

 

 

2017/18

»DREVO = ŽIVLJENJE«

Poročilo-Drevo= življenje

 


SPOZNAVAM PRETEKLOST, RAZUMEM SEDANJOST, GRADIM PRIHODNOST

Projektno poročilo – Spoznavam preteklost

 


MOJE PRAVICE, nacionalni projekt

Porocilo_Moje pravice

 


VZGAJAMO ZELIŠČA

Poročilo Vzgajamo zelišča

 


PRIDOBITEV NACIONALNEGA STATUSA UNESCO ŠOLE

Zelo ponosni smo, da je v šolskem letu 2014/15 naša šola pridobila nacionalni status. Za pridobitev le-tega so se upoštevali: zavezanost šole Unesco ciljem,  vključevanje Unesco načel v šolsko življenje in vse izvedene Unesco dejavnosti zadnjih treh let. 

V tem časovnem obdobju smo izvedli ogromno aktivnosti, razvijali holistični pristop v vzgoji in izobraževanju, načrtovali dejavnosti v skladu s 4 stebri izbraževanja in tako razvijali kakovost našega vzgojno-izbraževalnega zavoda. Zahvaljujemo se vsem, ki so svoje ideje, čas in zanos vložili v izvedbo projektov. 

Ta status nam je v vzpodbudo, da bomo tudi vnaprej sledili ciljem in načelom UNESCA in se vključevali v različne aktivnosti UNESCO šol. 

Koordinatorica Tadeja Plut Krajnik


UNESCO DEJAVNOSTI 2017/18

V šolskem letu 2017/18 bomo v okviru mreže Unescovih šol poudarjeno živeli in delovali po načelih UNESCA. Ta družina šol vzgojo in izobraževanje postavlja na temelje znamenitih štirih Delorsovih stebrov, ki so:

UČIM SE, DA VEM,
UČIM SE, DA ZNAM DELATI,
UČIM SE, DA SE UČIM SOBIVATI – ŽIVETI V SOŽITJU S SEBOJ IN DRUGIMI,
UČIM SE, DA SE UČIM BITI – RAZVIJATI, OHRANJATI IN KULTIVIRATI SVOJ JAZ.

Tesno se bomo s šolami iz različnih krajev Slovenije povezovali preko neposrednih oblik sodelovanja v skupnem učenju, raziskovanju, ustvarjanju in prijateljevanju. Učenci se bodo aktivno udeleževali številnih objavljenih dejavnosti; prek neposrednega sodelovanja z vrstniki iz različnih okolij in kultur bodo učinkoviteje krepili vrednote, ki bodo utrjevale mir med ljudmi, ohranjale planet ter trajnostno in kakovostno življenje na njem.

Aktivno se bomo vključevali v številne zanimive nacionalne in mednarodne projekte, ki jih bodo organizirale UNESCO šole po vsej Sloveniji.

Obeležili bomo naslednje mednarodne dneve:

 • 27. januar: mednarodni dan spomina na holokavst
 • 21. februar: svetovni dan materinščine
 • 8. marec: mednarodni dan žena
 • 21. marec: svetovni dan poezije
 • 22. marec: svetovni dan voda
 • 27. marec: svetovni dan gledališča
 • 22. april: svetovni dan Zemlje
 • 23. april: svetovni dan knjige in avtorskih pravic
 • 21. maj: svetovni dan kulturne raznolikosti za dialog in razvoj
 • 8. september: svetovni dan pismenosti
 • 21. september: svetovni dan miru
 • 26. september: svetovni dan jezikov
 • 5. oktober: svetovni dan učiteljev
 • 16. oktober: svetovni dan hrane
 • 16. november: mednarodni dan strpnosti
 • 10. december- svetovni dan človekovih pravic

 Koordinatorica: Miroslava Gregl Hrstič
 Namestnica: Polona Kalan

(Visited 43 times, 5 visits today)
Dostopnost