Šestošolci se iz šole v naravi v Kranjski Gori vračajo okrog 15.30 ure.

Dostopnost