Čestitamo učencu Tilnu Grašiču iz 8.a razreda, ki je za svoj likovni izdelek prejel pohvalo.

Dostopnost