Učenci 3. A razreda so sodelovali v Unesco projekt Unesco vrtički. Projekt smo obravnavali medpredmetno, kar je razvidno iz evalvacijskega poročila o projektu.

Več o projektu Unesco vrtički

Zapisal: Igorcho Angelov, razrednik 3. A

Dostopnost