Skoči na glavno vsebino

Nacionalno preverjanje znanja

Nacionalno preverjanje znanja ob koncu 3. triletja:

Nacionalno preverjanje znanja je ob koncu 3. triletja obvezno za vse učence 9. razreda. Znanje učencev se pisno preverja iz SLJ, MAT in tretjega predmeta, ki ga določi minister. Ta septembra izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda po predhodni pridobitvi mnenja pristojnega strokovnega organa izbere, iz katerega tretjega predmeta se bo preverjalo znanje z nacionalnim preverjanjem znanja na osnovni šoli.

Dosežki učenca pri nacionalnem preverjanju znanja so vpisani v zaključno spričevalo.

KOLEDAR NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA ZA 6. IN 9. RAZRED

Dan  Datum Dejavnost
Četrtek 4. 5. 2023 SLJ (6., 9. r.)
Ponedeljek 8. 5. 2023 MAT (6., 9. r.)
Sreda 10. 5. 2023 TJA (6. r.) in FIZ (9. r.)
Sreda 31. 5. 2023 Seznanitev z dosežki, 9. r.
Torek 6. 6. 2023 Seznanitev z dosežki, 6. r.
Četrtek 15. 6. 2023 Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. r.
Petek 23. 6. 2023 Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 6. r.

Informacije v zvezi z NPZ najdete na spletni strani RIC 

(Visited 68 times, 1 visits today)
Dostopnost