Nacionalno preverjanje znanja

Nacionalno preverjanje znanja ob koncu 3. triletja:

Nacionalno preverjanje znanja je ob koncu 3. triletja obvezno za vse učence 9. razreda. Znanje učencev se pisno preverja iz SLJ, MAT in tretjega predmeta, ki ga določi minister. Ta septembra izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda po predhodni pridobitvi mnenja pristojnega strokovnega organa izbere, iz katerega tretjega predmeta se bo preverjalo znanje z nacionalnim preverjanjem znanja na osnovni šoli.

Dosežki učenca pri nacionalnem preverjanju znanja so vpisani v zaključno spričevalo.

KOLEDAR NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA ZA 6. IN 9. RAZRED

Dan

 

Datum Dejavnost
Sreda 4. 5. 2022 SLJ (6., 9. r.)
Petek 6. 5. 2022 MAT (6., 9. r.)
Torek 10. 5. 2022

TJA (6. r.) in KEM (9. r.)

 

Torek

Torek

 

Sreda

 

31. 5. 2022

7. 6. 2022

 

15. 6. 2022

Seznanitev z dosežki, 9. r.

Seznanitev z dosežki, 6. r.

 

Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. r.

Petek 24. 6. 2022 Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 6. r.

 

Informacije v zvezi z NPZ najdete na spletni strani RIC

 

Dostopnost