Četrtošolci sporočajo, da se imajo na taboru lepo, to dokazujeta tudi spodnji fotografiji.

Skupinska fotografija na vaškem trgu

Skupinska fotografija na vaškem trgu

Pohod po zaplaških stezicah

Pohod po zaplaških stezicah

Dostopnost