Ob svetovnem dnevu učiteljev

Spoštovani! Pravijo, da povprečen učitelj snov pove, dober učitelj jo pojasni, odličen učitelj jo prikaže in velik učitelj navdihuje učence nad snovjo. Vi, spoštovane učiteljice in spoštovani učitelji OŠ Hinka Smrekarja, ste zelo strokovni, razgledani, nazorni,...
Dostopnost