sovica1

Seznam učbenikov delovnih zvezkov in potrebščin za šolsko leto 2021-2022

V šolski knjižnici si lahko učenci vsako leto brezplačno izposodijo učbenike iz učbeniškega sklada.  ​Konec maja prejmejo učenci obvestila za starše in naročilnice za izposojo učbenikov za naslednje šolsko leto.

Naročilnice morajo starši oddati do datuma, ki je naveden na obvestilu. Učenci prejmejo učbenike za naslednje šolsko leto prve dni septembra. Če učenci izgubijo učbenik, poskrbijo za novega oziroma poravnajo odškodnino. Delovne zvezke, potrebščine  in učbenike ( če si jih ne izposodijo iz sklada) lahko starši naročijo direktno v založbi ali knjigarni.

 

Dostopnost