Skoči na glavno vsebino
  1. oktober je svetovni dan učiteljev, ki ga je razglasil UNESCO leta 1993. Letošnje praznovanje svetovnega dneva učiteljev poteka pod geslom: »Cenimo delo učiteljic in učiteljev, izboljšajmo njihov položaj!« V geslu je torej med drugim ponovno poudarjeno, kako pomembni so zaposleni v vrtcih in šolah pri ustvarjanju boljše prihodnosti in zagotavljanju trajnostnega razvoja celotne družbe.

Družbeni pomen in ugled izobraževanja pa se, žal, zmanjšujeta – stroka je odrinjena na stran, vzgojitelji, učitelji in šolstvo kot celota so vse prepogosto obravnavani zgolj kot strošek. Ob tem pa nikakor ni mogoče spregledati, da se slovenski izobraževalni sistem prav po zaslugi učiteljstva uvršča med najboljše v svetovnem merilu, kar naši otroci in mladostniki potrjujejo tudi z odličnimi dosežki v mednarodnih raziskavah znanja.

Kakovostno javno izobraževanje ter posledično bolje izobraženo in usposobljeno prebivalstvo predstavlja eno redkih – če že ne edino – primerjalno prednost Slovenije pred drugimi državami.

Naloga učiteljev pa že dolgo ni več samo posredovanje znanja, ampak vse bolj posegajo tudi na druga področja. Svojim učencem morajo vse več svetovati in jim pomagati v težavah, v katerih se znajdejo, da laže zmorejo svoje obveznosti. Biti morajo predani svojemu delu in imeti veliko mero empatije do učencev in učenk, ki so jim zaupani, ter si ustvariti zaupanje med starši.

Ob tem dnevu vsem učiteljicam in učiteljem iskrene čestitke z željo, da bi družba spoznala njihovo poslanstvo in ga pošteno nagradila.

(Oblikovala Mira Gregl Hrstič

Viri: splet, SVIZ-ove novice)

 

(Visited 20 times, 1 visits today)
Dostopnost