Skoči na glavno vsebino

Smrekarjev bralni projekt Bralne face

Osnovni namen projekta je izboljšanje bralne pismenosti z branjem umetnostnih besedil pri učencih od 1. do 3. razreda. V projektu sodelujejo razredne učiteljice prvega, drugega in tretjega razreda, učitelji podaljšanega bivanja ter učiteljice, ki poučujejo slovenski jezik. Branje kot temeljna dejavnost projekta se izvaja pri učnih urah in v času podaljšanega bivanja. Spremljajoče dejavnosti so še diskusije, samostojni nastopi učencev, bralno popoldne in kreativne delavnice poustvarjanja po literarni predlogi.

 Cilj:

 • ohranjanje in razvijanje pozitivnega odnosa do branja umetnostnih besedil,
 • promocija branja in razvijanje bralne kulture,
 • učencu približati dobro knjigo,
 • spodbujati medgeneracijsko sodelovanje.

 Dosežki učencev:

 • spoznajo predlagano mladinsko literarno besedilo,
 • razvijajo zmožnost doživljanja, razumevanja in vrednotenja književnih besedil,
 • razvijajo veščino branja z razumevanjem,
 • bogatijo svoj besednjak,
 • poustvarjajo umetnostna besedila,
 • branje prepoznavajo kot užitek, prijetno doživetje in intelektualni izziv,
 • širijo pozitivno sliko o šolski knjižnici.

Projektni tim: Polona Kalan, Matija Purkat.

(Visited 25 times, 1 visits today)
Dostopnost