VPIS V SREDNJE ŠOLE

Dragi devetošolci in spoštovani starši, posredujemo vam nove podatke glede vpisa v srednjo šolo. Nov rok za prijavo za vpis v srednješolske programe je 11. maj 2020. Več podatkov najdete v dokumentu Vpis v srednje šole. Rebeka Velak,...

Potrebe po IKT

Spoštovani starši, zavedamo se, da se nekateri učenci zaradi materialnih in tehničnih možnosti ne morejo izobraževati na daljavo. Na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport so se obrnili donatorji in dobrotniki (podjetja ali posamezniki) z željo prispevati...

Pomoč in podpora svetovalne službe

Spoštovani starši, zaradi razmer, v katerih se je znašla Slovenija, se soočamo s številnimi izzivi, ki jih uspešno rešujemo s skupnimi močmi. V teh okoliščinah svojo pozornost in naklonjenost še posebej namenjamo ljudem, ki potrebujejo konkretno pomoč ali samo...

Pogovor z otrokom o koronavirusu

Spoštovani starši, obveščamo vas, da so na slovenskih televizijskih programih na voljo tudi izobraževalni programi za otroke, ki se jih vaši otroci v teh okoliščinah lahko poslužijo. Na tak način se lahko ogromno naučijo. Pomembno se nam zdi, da se z otroki...

Vpis v srednje šole

Spoštovani starši devetega razreda, obveščamo vas, da bodo srednje šole, ki še niso izvedle preizkusov nadarjenosti, ki so vpisni pogoj za vpis v nekatere srednješolske izobraževalne programe, ali razgovorov s kandidati, ki bi se želeli prijaviti v športne oddelke, te...